De YOAST SEO plugin analyseert niet alleen je content / inhoud van je bericht of pagina (zoals al beschreven in dit blogbericht), je kunt ook daadwerkelijk inhoud toevoegen aan de plugin zodat je beter vindbaar wordt.

Je voegt namelijk je keywords toe aan de meta-titel en meta-omschrijving in de YOAST SEO plugin.

Wat is een meta-titel?

Een meta titel is een titel die extra wordt meegegeven aan een bericht of een pagina om te laten zien in de Google zoekresultaten.

meta titel omschrijving yoast

Wat is een meta-omschrijving / beschrijving?

Een meta beschrijving is een korte beschrijving van een pagina of bericht die ook extra wordt meegeven aan dit bericht/pagina om te tonen in de Google zoekresultaten.

meta omschrijving yoast

De enige kanttekening bij een metabeschrijving is dat wanneer een Google-zoeker zoekt op een keyword en er komt een pagina naar boven, maar dit zoekwoord staat niet in de meta-omschrijving, dan maakt Google een eigen meta-beschrijving. Dit doet Google meestal door in de content van de pagina op zoek te gaan naar de zoektermen van de Google-zoeker. De zin waarin deze zoekterm voorkomt wordt dan weergegeven in de meta-beschrijving en vaak afgekapt met puntjes en daarna wordt er soms weer een andere zin aan vastgeplakt waar ook de zoekterm in staat.

meta beschrijving yoast

Leer meer over goede metabeschrijvingen tijdens de SEO cursus.

Aanpassen van de meta-title en meta-omschrijving

Je kunt de meta-titel en meta-beschrijving aanpassen door in de YOAST SEO plugin de ‘Snippet editor’ te gebruiken.

Je klikt dan op ‘Snippet bewerken‘.

meta titel meta beschrijving

Vervolgens zie je ‘SEO-titel’, dat is dus de meta-titel.

seo meta titel

Je kunt de %%title%% selecteren en verwijderen en jouw eigen gewenste (SEO)meta-titel invullen.

De velden daaronder zijn de Slug en de metabeschrijving. Slug wordt ook wel ‘permalink’ genoemd, zoals bovenin de WordPress editor onder de titel van je pagina/bericht.

meta omschrijving

De Meta omschrijving is dus hetzelfde als de Meta-beschrijving.

De YOAST tool geeft voor zowel de meta-titel als de meta-beschrijving aan of ze goed zijn van lengte (=groen) of dat ze niet goed zijn (te kort/te lang = oranje).

meta titel yoast beschrijving

Als je klaar bent, en je hebt je keywords in de Meta-titel (SEO titel) en metabeschrijving ingevuld in een mooi zoekresultaat, dan kun je de Snippet-editor sluiten. (zie onderste knop in het plaatjes hierboven).

 

 

Goed WordPress Thema voor SEO & super handig

Divi theme

Wil je SEO zelf doen maar geen idee waar je moet beginnen?

seo

Hi, ik ben Marjet,

Jouw gids in het vinden van een perfecte niche. Met mijn achtergrond als bedrijfskundige, marketingstrateeg, SEO- en niche-expert, zie ik moeiteloos waar jouw kansen liggen. 🎯 Ik zorg ervoor dat je niet aanmoddert met halfslachtige strategieën, maar recht op je doel afgaat. Al meer dan 500 mensen geholpen aan een niche & expertise die bij hen past.

The YOAST SEO plugin not only analyzes your content / content of your post or page (as already described in this blog post), you can also actually add content to the plugin so that you become easier to find.

You add your keywords to the meta title and meta description in the YOAST SEO plugin.

What is a meta-titel?

A meta title is a title that is added to a message or page to display in the Google search results.

meta titel omschrijving yoast

What is a meta description?

A meta description is a short description of a page or message that is added to this message / page to display in the Google search results.

meta omschrijving yoast

The only caveat to a meta description is that when a Google searcher searches for a keyword and a page comes up, but this keyword is not in the meta description, Google makes its own meta description. Google usually does this by looking in the content of the page for the search terms of the Google searcher. The sentence in which this search term occurs is then displayed in the meta description and often truncated with dots and after that sometimes another sentence is stuck to it which also contains the search term.

meta beschrijving yoast

Read more about a good meta description during the SEO workshop.

ADJUSTING THE META-TITLE AND META DESCRIPTION

You can adjust the meta title and meta description by using the ‘Snippet editor‘ in the YOAST SEO plugin. 

Then click on ‘Edit Snippet‘.

meta titel meta beschrijving

Then you see ‘SEO title’, so that is the meta title.

seo meta titel

You can select and delete the %% title %% and enter your own (SEO) meta title.

The fields below are the Slug and the meta description. Slug is also called ‘permalink’, such as at the top of the WordPress editor under the title of your page / message.

meta omschrijving

The Meta description is therefore the same as the Meta description. The YOAST tool indicates for both the meta title and the meta description whether they are good in length (= green) or if they are not good (too short / too long = orange).

 

meta titel yoast beschrijving

When you are done, and you have entered your keywords in the Meta title (SEO title) and meta description in a nice search result, you can close the Snippet editor. (see bottom button in the pictures above).

 

 

 

Handigste WordPress Thema waar ik graag mee werk

Divi theme

Wil je SEO zelf doen maar geen idee waar je moet beginnen?

Voor dé tips & tricks om te beginnen met SEO!

Kom naar de SEO cursus op maandagavond 18 juni 2018!cursus-seo-amsterdam-avond-zoekmachine-optimalisatie3