Sta je al ingeschreven bij Google Business? Naast dat je dan op Google Maps zichtbaar bent en je openingstijden kan toevoegen, kan je met Google Business ook aan klanten vragen een review te schrijven. Deze zijn zichtbaar in de zoekresultaten en bij Google Maps. Erg handig als iemand naar je pagina zoekt! Maar, hoe vraag je om zo’n review? Hoe stuur je nou een Google review link?

Google review link naar je klant sturen

Hoe krijg je nou zo’n Google review link voor het schrijven van een review bij je klant? Dat kan heel simpel. Via de volgende stappen gaat het op de makkelijke manier:

  • Zoek je bedrijf op in Google
  • Klik op de uitgebreide bedrijfsvermelding zoals hieronder in de afbeelding en klik op ‘een review schrijven’ of ‘meer reviews ontvangen’
  • Kopieer de link uit de URL en stuur deze door naar je klanten of post hem op je pagina.

Google review link

Op je mobiel ziet dat er zo uit:

google review link google review link google review link

Wat als dit niet werkt?

Het kan zijn dat deze eenvoudige optie niet werkt dan moet je er iets meer moeite voor doen. Maar, gelukkig is het dan nog niet heel lastig om de juiste, werkende review link bij je klanten te krijgen. De andere optie die je hebt is via de PlaceID Lookup Tool van Google een Google review link aanmaken. Hier vul je de naam van je bedrijf in en klik je vervolgens op de juiste naam in combinatie met locatie.

 review link

Kopieer vervolgens de locatie-ID link zoals je hieronder ziet. Deze link zet je gewoon achter deze “url: https://search.google.com/local/writereview?placeid= <locatie_id link>”.

locatie link google placeid review link

Deze Google review link kan je weer doorsturen naar je klanten waardoor ze een beoordeling kunnen achterlaten en een review kunnen schrijven. Om echt een goede relatie met je klanten te onderhouden, is het goed om op reviews te reageren. Of deze nou positief of negatief zijn, de klant zal zich gehoord voelen als je op ze reageert. 

 

Are you already registered with Google Business? In addition to being visible on Google Maps and adding your opening hours, you can also ask Google Business to write a review. These are visible in the search results and on Google Maps. Very useful when someone searches for your page! But how do you request such a review? How do you send a Google review link?

Google review link to your customer

How do you get a Google review link for writing a review with your customer? That is very simple. The following steps make it easy:

  • Search your company on Google
  • Click on the extensive business listing as shown below and click on ‘write a review’
  • Copy the link from the URL and send it to your customers or post it on your page.

Google review link

what if this doesn’t work

It is possible that this simple option does not work, so you have to put a little more effort into it. But luckily it is not very difficult to get the right, working review link from your customers. The other option you have is to create a Google review link via the PlaceID Lookup Tool from Google. Enter the name of your company here and then click on the correct name in combination with location.

Google review link lookup placeid-tool

Then copy the location ID link as shown below. You simply put this link behind this

“url: https://search.google.com/local/writereview?placeid= <locatie_id link>”.

locatie link google placeid review link

You can forward this Google review link to your customers so that they can leave a review and write a review. To really maintain a good relationship with your customers, it is good to respond to reviews. Whether they are positive or negative, the customer will feel heard if you respond to them.